Black Panther แบล็ค แพนเธอร์
Black Panther แบล็ค แพนเธอร์


Challa ซึ่งเป็นทายาทของอาณาจักร Wakanda ที่ซ่อนเร้น แต่ต้องก้าวไปข้างหน้าเพื่อนำผู้คนของเขาไปสู่อนาคตใหม่และต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่งจากอดีตประเทศของเขา

หนังที่คุณอาจสนใจ