Kingdom of the Planet of the Apes (2024) อาณาจักรแห่งพิภพวานร
Kingdom of the Planet of the Apes (2024) อาณาจักรแห่งพิภพวานร


หลายปีหลังจากการครองราชย์ของซีซาร์ วานรตัวน้อยได้ออกเดินทางซึ่งจะนำเขาไปสู่การตั้งคำถามกับทุกสิ่งที่เขาได้รับการสอนเกี่ยวกับอดีต และตัดสินใจเลือกทางเลือกที่จะกำหนดอนาคตของลิงและมนุษย์


หนังที่คุณอาจสนใจ