Living with My Mother’s Killer (2024) ลิฟวิ่ง วิธ มาย มัทเธอร์ คิลเลอร์
Living with My Mother’s Killer (2024) ลิฟวิ่ง วิธ มาย มัทเธอร์ คิลเลอร์


ยังคงหมุนจากการฆาตกรรมที่น่าเศร้าของแม่ของเธอเมื่อหลายปีก่อนผู้หญิงคนหนึ่งให้อภัยชายที่ถูกกล่าวหาว่าฆ่าและอนุญาตให้เขาทํางานในทรัพย์สินของเธอ, เพียงเพื่อจะพบว่าสิ่งที่ผ่านไม่ได้ผ่านเสมอ.


หนังที่คุณอาจสนใจ