Plae kao (2014) แผลเก่า
Plae kao (2014) แผลเก่า


Plae kao (2014) แผลเก่า
เรื่องราวของความรักที่ไม่สมหวัง ความรักของ Kwan ที่มีต่อ Riam นั้นเพิ่มมากขึ้นในขณะที่ความรักที่เธอมีต่อเขาดูเหมือนจะเลือนลางเมื่อเธอถูกพาไปที่กรุงเทพฯ


หนังที่คุณอาจสนใจ