The Machinist (2004) หลอน…ไม่หลับ
The Machinist (2004) หลอน…ไม่หลับ


คนงานอุตสาหกรรมที่ไม่ได้นอนในหนึ่งปีก็เริ่มสงสัยความมีสติของตัวเอง


หนังที่คุณอาจสนใจ