Warchief (2024) วอร์ชิฟ
Warchief (2024) วอร์ชิฟ


กลุ่มผู้พิทักษ์ได้รับมอบหมายให้ปกป้องผู้ส่งสารที่ต้องส่งข้อมูลสําคัญต่อกษัตริย์ของพวกเขา. ในการเดินทางผ่านดินแดนโบราณพวกเขาเผชิญกับการต่อสู้ที่เต็มไปด้วยภัยพิบัติเวทมนตร์มืดและสัตว์ประหลาดเลวทราม.


หนังที่คุณอาจสนใจ